jobdonetop
Om jobdone
Projektledning
Erfarenhet och uppdrag
Referenser
Kontakt
Inspiration
Hem
Sitter du med en färdig plan, budget och deadline men saknar personal och kompetens för att genomföra projektet?

Vad är en projektledares uppgift?

Att förmedla information och förståelse för projektarbetet samt styra och driva projektet framåt.

Vad krävs av personen som leder ett projekt?

Personligt engagemang, kunskap, kommunikations- och initiativförmåga.

Tio frågor du bör ställa inför ett projekt

1. Resultat: Vad är syfte med projektet? Varför gör vi detta?
2. Mål: Vad vill vi uppnå?
3. Kundnytta: Vem är kunden/målgruppen? Hur nås dem? Vem kontaktar dem?

4.
Delegering: Vilka leverantörer/medarbetare?
5.
Deadline: Tidplan?
6.
Deltagare: Vilka skall delta på plats?
7.
Ansvar: Vem rapporterar projektledaren till?
8.
Ekonomi: Budget?
9.
Action: Vad ska göras?
10.
Kommunikation/information: Hur informerar vi?

Hur ser ett lyckat projekt ut?

1. Tydligt mål
2. Bra styrning
3.
Rätt personer inblandade
4.
Tidsramar hålls
5.
Hålla budget
6.
Klara ansvarsområden
7.
Närvaro
8.
Punktlighet
9.
Mätbarhet – hur uppfylls delmålen under tiden

Hur ser ett mindre lyckat projekt ut?

1. Förutsättningarna ändras under projektets gång.
2. Dålig projektstyrning
3.
Resursbrist inom gruppen
4.
Leveransförseningar
5.
Oförutsedda utgifter
6.
Otydlig delegering
7.
Dålig närvaro
8.
Kommunikationssvårigheter
9.
Svårt att mäta utfall

Om projektledning

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Han eller hon stämmer av de olika delarna i projektet och ser till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.

Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, inköpare och ekonomer. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

(källa Wikipedia)

Kontakt

tarja@jobdone.se

Tel. 070-289 44 55

DSC0147